Artishock mixed reality productions

AR ponatinib basic

Medicatie voor leukemie in Augmented Reality

AR ponatinib basic is een AR (Augmented Reality) app ontworpen voor Incyte Biosciences. Het is gratis te downloedan voor smartphones en tablets die iOS of Android-apparaten als besturingssysteem ondersteunen. Deze speciale basisversie is een afgeleide van de AR ponatinib app ontwikkeld voor professionals als oncologen en andere specialisten op het gebied van leukemie.

Augmented Reality animation Augmented Reality shows ponatinib molecule in action in a simple way

Hoe kan ik deze AR app zelf proberen?

  1. Download de app voor iOS/Apple of Android
  2. Download de image/marker in PDF op deze pagina;
  3. Start de app en richt de camara van de smartphone of tablet op de marker.

Wat zie je in deze Augmented Realityapp?

Cellen in het menselijk lichaam kunnen signalen naar elkaar sturen zodat ze levend kunnen blijven en vermenigvuldigen. Ze kunnen dit doen door middel van meerdere kleine moleculen die eiwitten genoemd worden. Deze eiwitten kunnen 'aan' en 'uit' worden geschakeld, afhankelijk van wat er moet gebeuren.

In de CML-cellen is er echter iets mis met het zogenaamde bcr-abl-eiwit. Het zit in de 'aan' positie en deze veroorzaakt de groei van kankercellen. Het medicijn ponatinib bindt zich aan een bepaald gebied van dit eiwit, de zogenoemde 'binding poccket'. Op deze manier blokkeert het medicijn het bcr-abl-eiwit zodat het "uitgeschakeld" wordt en kankergroei wordt voorkomen.

Augmented Healthcare: Medication for Leukemia

AR ponatinib basic is an AR (Augmented Reality) app designed for Incyte Biosciences. It is free to use for smartphones & tablets that use iOS or Android devices as operating system. This special basic version is a derivative of the AR ponatinib app developed for Oncologists and other specialists in the field of leukemia.

Augmented Reality animation Augmented Reality shows ponatinib molecule in action in a simple way

How to experience this AR app?

  1. Download de app for iOS/Appleor Android (komt eraan ;);
  2. Download the image/marker in PDF on this page;
  3. Start the app and point towards the image marker.

What you see?

Cells in the human body can send signals to each other so that they can stay alive and multiply. They can do so by means of several small molecules that are called proteins. These proteins can be switched ‘’on’’ and ‘’off’’, depending on what should happen. In CML cells, something is wrong with the bcr-abl protein. It is stuck in the ‘’on’’ position and therefore causes the growth of cancerous cells. The medicine ponatinib binds to a particular area of this protein, the so-called binding pocket . This way, the medicine blocks the bcr-abl protein, so that it is “turned off” and cancerous growth is prevented.

 

Recent Hololens project:

Get in touch with Artishock